پرسشنامه توانمندي‌سازی كاركنان ( کاظم رمضانی ۱۳۹۲)

پرسشنامه توانمندي‌سازی كاركنان ( کاظم رمضانی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه با ۳۵ سؤال به بررسي ميزان توانمندي‌سازی كاركنان و ابعاد مرتبط می‌پردازد.كه به ترتيب از سوال( ۶الي۲۰)مربوط به بعد بهبود كيفيت عملكرد كاري كاركنان،از سوال (۲۱ الي ۲۳)مربوط به بعد استقلال و آزادي كاري كاركنان،از سوال(۲۴ الي ۳۰ )مربوط به بعد احساس مسووليت تصميم گيري كاركنان،از سوال(۳۱ الي۳۴) مربوط به بعد تنوع شغلي كاركنان،از سوال(۳۵ الي ۳۸ )مربوط به بعد خود كنترلي كاركنان،از سوال (۳۹ الي۴۳ )مربوط به بعد آمادگي(توان و تمايل)كاركنان و از سوال( ۴۴ الي ۵۰ )مربوط به بعد رشد حرفه اي(توسعه حرفه اي)كاركنان مي باشد.از  سؤالات استاندارد در پرسشنامه استفاده شده است

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

6 + دوازده =

0