پرسشنامه تعارض کار- خانواده و خانواده–کار (کارلسون و همکاران(۲۰۰۰))

پرسشنامه تعارض کار- خانواده و خانواده–کار (کارلسون و همکاران(۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای سنجش تعارض کار-خانواده از پرسشنامه هجده ماده­ای سنجه چند بعدی تعارض کار- خانواده، کارلسون و همکاران(۲۰۱۶)، استفاده شده است. این مقیاس ابعاد شش گانه تعارض کار-خانواده را مورد ارزیابی قرار می­دهد. پاسخ­ها از گزینه یک (کاملاً مخالف) تا پنج (کاملاً موافق) به صورت لیکرتی ترتیب یافته است. نمره بالاتر در این آزمون، نشان دهنده­ی تعارض کار-خانواده بیشتر خواهد بود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − شش =

0