پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه تعارض و ابهام نقش ریزو هوس و لیرتزمن ۱۹۷۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این آزمون توسط ریزو و همکاران (۱۹۷۰)  ساخته شد و نخستین بار در ایران توسط ارشدی در سال ۱۳۶۹ ترجمه، ویرایش و مورد استفاده قرار گرفت. این آزمون شامل ۱۴ ماده می باشد که ۶ ماده اول آن برای سنجش ابهام نقش و ۸ ماده دیگر آن برای سنجش تعارض نقش به کار می رود.

در این پرسشنامه پاسخ ها روی یک مقیاس چهار درجه ای از یک (بسیار صحیح است) تا ۴ (اصلا صحیح نیست) مشخص می شوند.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × دو =

0