پرسشنامه تعارض با والدین (CP) فاین، جی مورلند و اندرشوبل

پرسشنامه تعارض با والدین (CP) فاین، جی مورلند و اندرشوبل

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

نسخه اصلی این پرسشنامه توسط فاین، جی مورلند و اندرشوبل در سال ۱۹۸۳ باهدف سنجیدن کیفیت روابط والد – فرزند ساخته شد. این مقیاس یک ابراز ۱۵ سؤالی است که سه تاکتیک حل تعارض یعنی استدلال[۱]، پرخاشگری کلامی[۲] و پرخاشگری فیزیکی[۳] را می‌سنجد و توسط اشتراوس[۴]تهیه‌شده است.

پنج سؤال اول پرسشنامه، استدلال و پنج سؤال دوم، پرخاشگری کلامی و پنج سؤال سوم پرخاشگری فیزیکی را می‌سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

13 − 4 =

0