پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران

نام پرسشنامه : پرسشنامه تجزیه روان تنی (SDQ-20) 1996 نیجنهویس و همکاران

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه تجزیه روان تنی در سال ۱۹۹۶ توسط نیجنهویس و همکاران به منظور ارزیابی شدت علائم روان تنی ساخته شد. این مقیاس با ۲۰ عبارت برای ارزیابی شدت علائم روان تنی که عموماً در اختلالات تجزیه ای دیده می شود، طراحی شده است. این علائم عبارتند از بی حسی (فقدان ادراک بصری، شنوایی، چشایی و بویایی)، فراموشی (فقدان ظرفیت بازیابی اطلاعات) و بی ارادگی (فقدان قدرت اراده یا اختیار و محدودیت طیف ابراز و تجربه عواطف). گویه های پرسشنامه ی تجزیه روان تنی از میان ۷۷ عبارت انتخاب شده و اعتبار صوری آن توسط هیئت متخصصین مورد ارزیابی قرار گرفته است. معیار باقی مانده گویه ها، این بود: هر عبارتی که می توانست یک فرد مبتلا به اختلال تجزیه ای را از فردی که به انواع دیگر اختلالات روانی مبتلا بود متمایز سازد، باقی می ماند. ۲۰ عبارتی که به این ترتیب انتخاب شدند یک مقیاس تک بعدی را تشکیل می دهند. نسخه ی کوتاه تری از این ابزار، فقط شامل موارد ۴، ۸، ۱۳، ۱۵ و ۱۸ می تواند برای غربالگری اولیه بالینی مورد استفاده واقع شود. نسخه کوتاه تر دارای یک نمره مرزی ۸ یا بالاتر است که نشان می دهد شدت علائم به اندازه ای بالا است که ارزیابی بیشتر برای اختلال تجزیه ای لازم باشد. این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی است و آزمودنی باید در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود با هر یک از آن عبارات را مشخص سازد.

شیوه نمره گذاری

شیوه نمره گذاری عبارت ها در پرسشنامه تجزیه روان تنی بدین شرح است:

اصلاً در مورد من صدق نمی کند= ۱                     کمی در مورد من صدق می کند= ۲

تقریباً در مورد من صدق می کند= ۳                     زیاد در مورد من صدق می کند= ۴

خیلی زیاد در مورد من صدق می کند= ۵

برای بدست آوردن نمره ی پرسشنامه ی تجزیه ی روان تنی کافی است امتیاز همه ی عبارت ها را با هم جمع کنید. طیف نمرات در SDQ-20 (فرم ۲۰ عبارتی) بین ۲۰ تا ۱۰۰ و در SDQ-5 (فرم ۵ عبارتی) بین ۵ تا ۲۵ خواهد بود. نمره بالاتر حاکی از شدت بیشتر علائم روان تنی است.

ویژگی های روان سنجی

هنجاریابی: میانگین نمره ۲۰ گویه ای این مقیاس برای مردان مبتلا به اختلال تجزیه ای ۸/۴۰ (۱۱=SQ) و برای زنان ۱/۴۹ (۵۶/۱۵=SQ) بوده است. مردان مبتلا به بیماری های روانی غیر از اختلال تجزیه ای دارای میانگین ۸/۲۳=SQ (3=SO) و زنان دارای میانگین ۴/۲۳ (۲/۴=SO) بودند.

پایایی: ثبات درونی نسخه ۲۰ عبارتی پرسشنامه تجزیه روان تنی عالی است و ضریب آلفای آن ۹۵/۰ گزارش شده است. همچنین ثبات درونی نسخه ۵ عبارتی پرسشنامه تجزیه روان تنی ۸۰/۰ است که برای مقیاسی با این حجم کم خوب است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + 9 =

0