پرسشنامه تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها بر اساس یک مدل علّی (دانش شکیب ۱۳۹۳ )

پرسشنامه تبیین تعهد به برند بر اساس شخصیت برندها بر اساس یک مدل علّی(دانش شکیب  ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

بخش اول پرسشنامه شامل مشخصات پاسخگو از قبیل جنسیت، سن، تحصیلات و شغل می باشد. بخش دوم از سه بند تشکیل شده است که بند اول شامل برند مورد علاقه، بند دوم شامل محصولات مورد استفاده ی برند انتخابی و بند سوم شامل ۲۵ سؤال می باشد که به متغیرهای تحقیق مربوط می شوند. در این پرسشنامه ۸ سؤال برای شخصیت برند، ۵ سؤال برای تعهد به برند، ۷ سؤال برای اعتماد به برند و ۵ سؤال برای وابستگی به برند طراحی شده است.

متغیرها سؤالات
شخصیت برند ۸ ۱
تعهد به برند ۱۳ ۹
اعتماد به برند ۲۰ ۱۴
وابستگی به برند ۲۵ – ۲۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 − 2 =

0