پرسشنامه «تاثیر ورزش¬های بومی و محلی بر توسعه گردشگری

پرسشنامه «تاثیر ورزش­های بومی و محلی بر توسعه گردشگری

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیق حاضر پرسشنامه است که معمول‌ترین ابزار گردآوری داده‌ها در تحقیقات میدانی است. یک پرسشنامه استاندارد، برای مدیران و کارشناسان ورزشی شهرستان چابهار طراحی شده است. به منظور شناخت بهتر جامعه مورد نظر، در ابتدا یک پرسشنامه دموگرافیک تهیه‌شده و در اختیار افراد قرار داده شد. سپس پرسشنامه اصلی بر اساس ۲۵ سوال مرتبط با عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش‌های بومی با تاکید بر جاذبه‌های گردشگری شهرستان چابهار تهیه شد.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × پنج =

0