پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۸۴ عبارتی است.  در مرکز علوم پزشکی دانشگاه ویسکانسین ساخته شد. زیر مقیاسهای پرسشنامه: خودمختاری ، تسلط بر محیط ، رشد فردی ، ارتباط مثبت با دیگران ، زندگی هدفمند و پذیرش خود است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 8 =

0