پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی با ۲۱ گویه با مقیاس لیکرت پنج درجه ای بوده است. برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − 10 =

0