پرسشنامه بهره وری سازمانی اولسانیا و همکاران (۲۰۱۲)

پرسشنامه بهره وری سازمانی اولسانیا و همکاران (۲۰۱۶)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه بهره­وری اولسانیا و همکاران (۲۰۱۶) که مشتمل بر ۲۷ گویه بود و گویه­ها با توجه به زمینه پژوهش توسط پژوهشگر بومی سازی شد.

در پرسشنامه حاضر از مقیاس پنج گزینه­ای لیکرت برای دریافت نظرات پاسخگویان استفاده شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + هفده =

0