پرسشنامه بهره مندی شما از تلویزیون های ماهواره ای( طاهری۱۳۹۲)

پرسشنامه بهره مندی شما از تلویزیون های ماهواره ای( طاهری۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و توسط  معصومه طاهری۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

سازه مورد بررسی
میزان مواجهه (استفاده)
میزان خشنودی
اعتماد به تلویزیون های ماهواره ای
محتوای مورد استفاده

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 2 =

0