پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی (دیوان بیگی کرمانی و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه بررسی عوامل جامعه شناختی ارتکاب جرائم دربین زنان زندانی  (دیوان بیگی کرمانی و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط دیوان بیگی کرمانی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.در بخش اول پرسشنامه به بررسی عوامل دموگرافیگ و جامعه شناختی موثر در بروز جرم زنان پرداخته شده است که شامل ۱۸ سوال می باشد و در بخش دوم که شامل ۲۵ سوال است به بررسی جرم زنان زندانی زندان کرمان پرداخته شده است این بخش شامل ۶ مولفه است که از جمع آنها نمره کلی بروز جرم زنان بدست می آید.

سوالات مولفه شاخص
۱تا۴ اعتیاد جرائم زنان

بخش دوم

۵تا۷ حمل مواد مخدر
۸تا۱۰و۲۵ قتل
۱۱تا۱۵ انحراف جنسی
۱۶تا۱۹و۲۴ فرار از خانه
۲۰تا۲۳ ولگردی
۹تا۱۶ از هم گسیختگی خانواده عوامل جامعه شناختی

بخش اول

۱۷ محیط زندگی
۳تا۵و۷و۸ پایگاه اجتماعی اقتصادی
۲ تحصیلات
۱و۶و۱۸   شاخص های دموگرافیک

یکی از رایج ترین مقیاس­های اندازه گیری نگرش­ها در خصوص یک مقوله، مقیاس لیکرت است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده − 8 =

0