پرسشنامه بررسی توان خود مراقبتی SCI( ویور۱۹۸۵)

پرسشنامه بررسی توان خود مراقبتی SCI( ویور۱۹۸۵)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته آموزش پرستاری(گرایش داخلی – جراحی )

این بخش ، پرسش نامه ۴۰موردی  SCI [1] مربوط به  بررسی توان خودمراقبتی   به منظور تعیین وضعیت  عملکرد شناختی و نگرش  بیمار نسبت به  توان خودمراقبتی اش در بیماری های جسمی از قبیل آرتریت روماتوئید  میباشد. میباشد این پرسش نامه در سال ۱۹۸۵ توسط ویور[۲]    ساخته شد  و سپس توسط گِدِن و تایلور[۳]    در سال ۱۹۹۱ تکمیل شد. و توسط لوکارینن و هنتینن   در سال ۱۹۹۷ و تکم  در سال ۲۰۱۸ اصلاح و استفاده  گردید. .این پرسش نامه  از ۴۰ عبارت تشکیل شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت − 4 =

0