پرسشنامه بررسی تاثیر عوامل فرهنگی (فنی، فردی و سازمانی) بر روابط و عملکرد شغلی کارکنان

پرسشنامه  بررسی تاثیر عوامل فرهنگی (فنی، فردی و سازمانی) بر روابط و عملکرد شغلی کارکنان

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

سوالات پرسشنامه فرهنگ، عوامل فنی، سازمانی و فردی موثر بر روابط و عملکرد کارکنان را مورد بررسی قرار می‌دهد و شامل ۳۳ سوال با طیف هفت گزینه‌ای لیکرت (۷- بسیار با اهمیت، ۶- با اهمیت، ۵- تاحدودی با اهمیت، ۴- اهمیت متوسط، ۳- تا حدودی بی اهمیت، ۲- بی اهمیت، ۱- بسیار بی‌اهمیت) که پس از گردآوری داده‎ها و بررسی پایایی تعداد آنها به ۲۵ مورد کاهش یافت.  و همچنین ۳ سوال با پاسخ باز بوده که نظر خبرگان را درمورد سایر عوامل فنی، سازمانی و دسته‌بندی دیگری از عوامل که بر اختلاف نتایج موثر می‌باشند مورد سوال قرار می‌دهد.

جدول ۲-۳ جزئیات پرسشنامه تاثیر عوامل فرهنگی بر روابط و عملکرد شغلی را به طور خلاصه نشان می‌دهند.

جدول ۳-۲ جزئیات پرسشنامه عوامل فرهنگی

عوامل مولفهها منبع
جمعیت شناختی جنس و تحصیلات ——-
  ضریب نفوذ فناوری اطلاعات،  ((Hersey et.al, 1996)
  تفویض اختیار، ایجاد زمینه ابتکار و خلاقیت Rabbins, 2017, Duffy, 2017))
عوامل انگیزه پیشرفت (Brockhaus & Horwitze, 2016)
فرهنگی هماهنگی، قابلیت انطباق، استراتژی،  اخلاق کاری Byrne, 2018))
(فنی، توجه به تامین نیازهای مادی  (Hersey & Goldsmith, 1980)
سازمانی

و فردی)

استقبال از افکار و ایده‎های نو،  وجود فرصت ارتقا و پیشرفت، ارتقا انگیزش کارکنان، تناسب مسئولیت و اختیار، پاسخگویی به نیازهای شغلی کارکنان، اهمیت به نظر کارکنان، تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری  

(طاهری، ۱۳۸۷)

  کارگروهی و تشکیل تیم‎های کاری (صنوبری، ۱۳۷۹)
  شیوه‎های تربیتی والدین (Brackhuse & Heroitze, 2016)
  طبقه اجتماعی Hofstede, 2019))
  سخت‌کوشی، پشتکار و وقت‌شناسی (Thompson et.al, 2016)
  مسئولیت‌پذیری و تفویض اختیار Fry, 2016))
  وفاداری سازمانی )Graham, 2016)
  تجربه کاری مرتبط Maister, 1987))
  وجدان کاری و انضباط اجتماعی Organ, 1988, 1990))

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

5 + 1 =

0