پرسشنامه بررسی تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان (محمد رستمي و همکاران)

پرسشنامه بررسی تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش بر احساس امنیت شهروندان (محمد رستمي و همکاران)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و توسط محمد رستمي و همکاران ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. بر اساس مقياس نسبتي و از طیف لیکرت  استفاده گردیده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

20 − دوازده =

0