پرسشنامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون( عابدی ۹۲-۱۳۹۱)

پرسشنامه بررسی تأثیرات استفاده از اینترنت بر نگرش فرهنگی روحانیون) عابدی ۹۲-۱۳۹۱(

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

این پرسشنامه توسط حمید عابدی سال تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش، از طریق پرسشنامۀ کتبی جمع‌آوری گردید. این پرسشنامه، شامل ۷۷ پرسش است که به صورت سؤالات «باز» و «بسته» طراحی گردیده‌ است. نحوۀ تکمیل پرسشنامه نیز به صورت خوداجرا[۱] و بدون لزوم ذکر نام بود که توسط تک‌تک پاسخگویان تکمیل گردیده است. این انتخاب (تکمیل خوداجرای پرسشنامه)، به دو دلیل عمده انجام گرفت؛ دلیل اوّل این که موضوع تحقیق در خصوص بررسی و سنجش نگرش‌های افراد است و دلیل دوم این که جامعۀ پاسخگویان این پژوهش را روحانیون تشکیل می‌دادند؛ هر دوی این عوامل زمینه را برای حضور مصاحبه‌گر محدود می‌کرد؛ چرا که بسیاری از روحانیون ممکن است با در نظر گرفتن شأن و جایگاه روحانیت، از پاسخگویی صحیح به پرسش‌هایی که نشان دهندۀ نگرش فاصله‌دار آن‌ها از هنجارهای تعریف شده برای حوزویان و روحانیون می‌باشد، در حضور فردی که آن‌ها را شناسایی می‌کند، خودداری کنند. بنابراین، به نظر می‌رسد تکمیل خوداجرای پرسشنامه‌ها از سوی روحانیون، ضمن این که متضمن اطمینان از بالا بودن سطح عودت پرسشنامه‌ها است، ایجاد خطا از سوی پرسشگر را هم به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

 …

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − 6 =

0