پرسشنامه بررسي ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان (کاظم رمضانی ۱۳۹۲)

پرسشنامه  بررسي ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان (کاظم رمضانی ۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از  سؤالات استاندارد در پرسشنامه استفاده شده است (ديويس و چان وهاف و داينف و كوافتروس).پرسشنامه با ۱۵سؤال به بررسي ميزان به كارگيري فناوري اطلاعات در سازمان پرداخته است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + نوزده =

0