پرسشنامه بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره( مقامی و همکاران ۱۳۹۳ )

پرسشنامه بررسي عوامل اساسي افزايش تاخيرات پروژه و رتبه بندي آنها با استفاده از تصميم گيري چند معياره( مقامی و همکاران ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و توسط مقامی و همکاران        ۱۳۹۳ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 + 15 =

0