پرسشنامه بخش موجوديت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش پروژه( صالحي طالشي۱۳۹۳)

پرسشنامه بخش موجوديت بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش پروژه( صالحي طالشي۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

به منظور طراحي پرسشنامه اين بخش، با بررسي ادبيات موضوع مربوطه سعي گرديد مدل مفهومي بسترهاي مديريت دانش پروژه طراحي گردد؛ اين مدل شامل هشت مؤلفه و ۲۷ شاخص معرفِ بسترهاي پياده‌سازي مديريت دانش در سازمان‌هاي پروژه‌محور صنعت نفت مي‌گردد كه در قالب ۲۶ گويه در بخش سوم پرسشنامه و يك گويه در بخش اول آن مورد سنجش قرار گرفته‌اند. گويه مربوط به شاخصِ «سطح بلوغ متدولوژي مديريت پروژه»، داراي پنج گزينه بوده و به علت نياز به توضيح مختصر هريك از سطوح پنج‌گانه بلوغ، در بخش اول پرسشنامه مطرح شده است. به منظور برخورداري تمامي پروژه‌هاي سازمان -كه تحت امر دفتر مديريت پروژه مي‌باشند- از شانس مساوي جهت انتخاب شدن، از پاسخ‌دهندگان خواسته شد آخرين پروژه‌اي كه در سازمان‌شان به اتمام رسيده را مدنظر قرار داده و به سؤالات اين بخش با توجه به آن پروژه پاسخ دهند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − هشت =

0