پرسشنامه باورهای فراشناخت (MCQ-30)ولز و کارتریت

پرسشنامه باورهای فراشناخت (MCQ-30)ولز و کارتریت

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش برای بررسی باورهای فراشناختی نوجوانان از پرسشنامه فراشناخت (MCQ-30) استفاده شده است : پرسشنامه ی فراشناخت (MCQ-30)یک مقیاس ۳۰ گزینه ای خود گزارش است که باورهای افراد در باره ی تفکر شان را می سنجد . پاسخها در این مقیاس بر اساس چهار درجه ای لیکرت (۱=موافق نیستم تا ۴=خیلی زیاد موافقم) محاسبه شده است .

این مقیاس دارای پنج خرده مقیاس است:

۱-کنترل ناپذیری و خطر افکار که روی غیر قابل کنترل بودن و خطرناک بودن نگرانی ها تاکید می کند.

۲-باورهای مثبت در باره ی نگرانی( مثلا نگرانی کمک می کند با مشکلات کنار بیایم) .

۳-وقوف شناختی( خود اگاهی شناختی ) ، (مثلا به نحوه ی کار ذهنم به شدت توجه میکنم) .

۴-اطمینان شناختی(مثلا حافظه ی ضعیفی دارم ) .

۵-نیاز به کنترل افکار .

این پرسشنامه توسط ولز و کارتریت ساخته شده و توسط شیرین زاده برای جمعیت ایران ترجمه و آماده شده است ، ( شیرین زاده ، دستگیری ، گودرزی ، رحیمی و نظیری ، ۱۳۸۷ ).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 + هفده =

0