پرسشنامه انگیزش شغلی (از دیدگاه مک کللند) آراستیرز و دی براون استین

پرسشنامه انگیزش شغلی (از دیدگاه مک کللند) آراستیرز و دی براون استین

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه ویژگیها و ابعاد انگیزش را با توجه به تئوری مک کللند می سنجد که توسط آراستیرز و دی براون استین تدوین گردیده که شامل ۱۵ سوال می باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 15 =

0