پرسشنامه اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

پرسشنامه اندازه گیری تمايل براي تقاضاي بيمه عمر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه طبق مقاله دكتر غدير مهدوي براي براي تمايل تقاضاي بيمه عمر با توجه به پرسش نامه طراحي شده توسط نويسنده و با نظر و پيشنهاد كارشناسان بيمه و استاد مشاور و راهنما  استخراج گرديده است ، در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي گيرد كه شامل ۳ سوال مي باشد ، كه توزيع سوالات در جدول شماره ۳-۱ مشخص شده است كه در تنظيم آن از طيف ۵ گزينه اي ليكرت استفاده مي شود اين طيف شامل گزينه هاي خيلي زياد ، زياد ، متوسط ، كم ، خيلي كم مي باشد.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × سه =

0