پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) (لاویبوند ۱۹۹۵)

پرسشنامه افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) (لاویبوند ۱۹۹۵)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای مطالعه‌ی اضطراب  از مقیاس اضطراب و استرس[۱] فرم ۲۱ سئوالی استفاده شد. این مقیاس توسط لاویبوند (۱۹۵۲) تهیه شده است. این مقیاس در مقایسه با دیگر مقیاس‌ها، امکان بیشتری برای تمیز سه سازه افسردگی، اضطراب و استرس فراهم می‌آورد. این مقیاس همان طور که از نامش پیداست دارای سه عامل افسردگی، اضطراب و استرس می‌باشد. عامل افسردگی در این مقیاس شامل نشانگان رفتاری توأم با حالت‌های ملال‌آور، عامل اضطراب شامل نشانگانی از قبیل برانگیختگی‌های بدنی، هراس و ترس و نهایتا عامل استرس در برگیرنده نشانگان احساس فشار روانی و احساس تنگنا می‌باشد (آنتونی[۲] و همکارانش، ۱۹۹۸ و لاویبوند و لاویبوند، ۱۹۹۵). این مقیاس دارای از نوع پنج گزینه (کاملا موافقم، موافقم، نظری ندارم، مخالفم، کاملا مخالفم) در زمینه سه عامل افسردگی، اضطراب و فشار روانی می‌باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 3 =

0