پرسشنامه اعتماد عمومی (جوادی۱۳۹۳)

پرسشنامه اعتماد عمومی (جوادی۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

از پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش اعتماد عمومی استفاده گردید..(جوادی۱۳۹۳).پرسشنامه اعتماد عمومی دارای ۲۸ گویه می­باشد.

اطمینان,درست‏کاری,خطرپذیری  مولفه های پرسشنامه می¬باشد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + هشت =

0