پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۸۵)

پرسشنامه اضطراب امتحان  ساراسون (۱۹۸۵)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در اين تحقيق به منظور تعيين ميزان اضطراب امتحان، مقياس ۳۷  ماده اي اضطراب امتحان ساراسون (۱۹۸۵) مورد استفاده قرار گرفته است. اين مقياس، يك پرسشنامه كوتاه است كه آزمودني بايد به هر ماده به صورت “درست و غلط” پاسخ گويد و بدين ترتيب مي­توان بر اساس يك شيوه “خودگزارشی” به حالات رواني و تجربيات فيزيولوژيكي فرد در جريان امتحان، قبل و بعد از آن، دست يافت.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

10 + هفت =

0