پرسشنامه اشتیاق شغلی( سالانوا و شائوفیلی (۲۰۰۱))

پرسشنامه اشتیاق شغلی( سالانوا و شائوفیلی (۲۰۱۶))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش اشتیاق شغلی با استفاده از یک پرسشنامه ۱۷ ماده ای که توسط سالانوا و شائوفیلی (۲۰۱۶) ساخته شده، سنجیده شده است. این پرسشنامه برای اولین بار در ایران توسط ساعی و نعامی (۱۳۸۸) ترجمه و اعتباریابی شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

14 + شانزده =

0