پرسشنامه ارزیابی سطح فعالیت بدنی بک

پرسشنامه ارزیابی سطح فعالیت بدنی بک

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

بررسی سطح فعالیت بدنی آزمودنی‌ها از طریق پرسشنامه بک، که یک پرسشنامه استاندارد بین‌المللی برای ارزیابی سطح فعالیت بدنی است و توسط مراکز علمی از جمله دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه تهران ترجمه شده است، انجام گرفت. این پرسشنامه به صورت سؤالاتی به روش نمره‌گذاری لیکرت با سه مؤلفه محل کار، فراغت و ورزش است. این پرسشنامه شامل ۱۶ سؤال است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دوازده + یک =

0