پرسشنامه ادراک بيماري رضايي دادگر

پرسشنامه ادراک بيماري  رضايي دادگر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۵ سوال است در اين پژوهش ادراک بيماري در سه بعد يعني نگرش بيمار نسبت به بيماري، علل آغازين بيماري، باور به موثر بودن درمان و قابل کنترل بودن بيماري در نظر گرفته شده است. اين پرسشنامه از پايان­نامه خانم رضايي دادگر تحت عنوان پذيرش سبک زندگي پيشگيرانه در بيماران ديابتي و عوامل موثر بر آن  اقتباس شده است.

در اينجا هم براي از نمره­گذاري ليکرت استفاده مي­شود که گويه­ها به ترتيب از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم را در بردارد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 19 =

0