پرسشنامه ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کودکان ۵_۱ (TAPQOL)

پرسشنامه ابزار کیفیت زندگی مرتبط با سلامت  کودکان ۵_۱ (TAPQOL)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه (TAPQOL):

این پرسشنامه HRQL را در کودکان ۵_۱ سال اندازه گیری می کند و از ۶ بعد تشکیل شده است.

۱)عملکرد جسمی شامل: خواب (چهار مورد)، اشتها(سه مورد)، ریه (سه مورد)، معده (سه مورد)، پوست(سه مورد )

۲)عملکرد حرکتی : فعالیت های حرکتی (چهار مورد).

۳)عملکرد اجتماعی شامل : ارتباطات (سه مورد) ، مسائل رفتاری (هفت مورد).

۴)عملکرد شناختی شامل:  مشکلات شناختی )چهار مورد)

۵)حالات روحی منفی شامل:  اضطراب (سه مورد)

۶)حالات روحی مثبت شامل:  خلق  مثبت (سه مورد) ، سرزندگی (سه مورد).

این پرسشنامه توسط والدین تکمیل می شود  و سوالات  وقایع مربوط به ۱ ماه گذشته را ارزیابی می کنند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + نه =

0