پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران ۱۹۷۵

نام پرسشنامه : پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA لی و همکاران ۱۹۷۵

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه توسط دانگ یولی لی، ارنست تی، هالبرگ، الن جی سلمون و ریچارد الف هاس، دارای ۳۳ سوال می‌باشد که طی آن هر آزمودنی به یکی از سه گزینه یعنی: رفتار مبتنی بر ابراز وجود، غیر وجود و پرخاشگرانه است، پاسخ می‌گوید.

روش نمره گذاری این پرسشنامه به این صورت است که یکی از سه پاسخ به عنوان پاسخ مناسب (ابراز وجودی) در نظر گرفته می‌شود و به آن نمره ۱ داده می‌شود و به بقیه پاسخ‌ها نمره صفر تعلق می‌گیرد. به این معنی که، برای سوالها۳۱،۳۲،۲۸،۲۹،۲۰،۲۱،۲۳،۲۶،۶،۱۰، ۱۴به پاسخ “الف”، برای سوال های ۱،۷،۹،۱۲،۱۵،۳۰،۳۳،۲۵،۲۷،۱۸،۱۹،۲۲ به پاسخ” ب” و برای سوال های ۳،۴، ۵،۸،۱۱،۱۳،۱۶،۱۷ و ۲۴ به پاسخ”ج” یک نمره تعلق می‌گیرد. در نهایت مجموع نمرات حاصل، معرف نمره کل آزمودنی می‌باشد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 3 =

0