پرسشنامه آزمون SCL- 90

پرسشنامه آزمون SCL- 90

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه در واقع به خود سنجي نشانگان روانشناختي فرد در مقياس ۵ درجه اي از ميزان هيچ تا به شدت مي پردازد. ۹۰ ماده ي اين آزمون ۹ بعد مختلف شکايات جسماني، وسواس _ اجبار، حساسيت در روابط متقابل، افسردگي، اضطراب، پرخاشگري و خصومت، ترس مرضي، افکار پارانوئيد و روان پريشي را ارزيابي مي کند.SCL-90  در موارد متعددي از جمله به عنوان ابزار سرند کردن، ابزار مورد يابي مختلف روانپزشکي، ارزيابي شدت نشانه ها، به عنوان ابزار اندازه گيري توصيفي آسيب شناسي رواني در جمعيت بيماران مختلف به کار رفته است (۴۲).

شاخص هاي کلي آزمون ScL-90 :

  • ضريب کلي علائم مرضي (GSI) : اين شاخص نشان دهنده سطح يا عمق اختلال مي باشد و اطلاعاتي را راجع به تعداد علائم و شدت ناراحتي بدست مي دهد. در مواردی که احتياج به يک سنجش باشد از آن استفاده مي شود.
  • معيار ضريب ناراحتي (PSDI) : يک سنجش خالص از شدت ناراحتي است.
  • جمع علائم مرضي (PSI) : به طور ساده شماره تعداد علائمي است که آزمودني به صورت مثبت گزارش مي نمايد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سیزده + 11 =

0