پرسشنامه آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» لورتا بندر

پرسشنامه آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» لورتا بندر

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) جهت سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد ۶×۹ اینچ می باشد که تصاویری بر روی آنها طرح شده است . این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتایمر تهیه شده است . از کودکانی که آزمون می شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره ۲ شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید A4 ترسیم کنند و اگر بخواهند می توانند از کاغذ بیشتری استفاده کنند . محدودیت زمانی هم برای اجرای این آزمون وجود ندارد (لطف آبادی ،۱۳۷۷) .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده − 19 =

0