نگهداری و ارتقای بهداشت دهان و دندان کودکان کم سنّ و سال

Maintaining and Improving the Oral Health of Young Children (2015)

نگهداری و ارتقای بهداشت دهان و دندان کودکان کم سنّ و سال

توضیحات: ۸ صفحه انگلیسی، ۹ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

بهداشت دهان و دندان یکی از اجزای جدایی ناپذیر بهداشت کلی کودکان می باشد. پوسیدگی دندان ها یک فرایند متداول و حاد بیماری با پیآمدهای کوتاه و بلندمدت می باشد. شیوع پوسیدگی دندان برای کودکان کم سن و سال طی دهه گذشته علیرغم ارتقای آن برای کودکان بزرگتر کاهش نیافته است. هر چند متخصصان مراقبت های بهداشتی پاسخگوی بهداشت کلی کودکان بوده اند، پزشک کودکان نیز مکرراً با ابعاد مربوط به مراقبت های دندانی مواجه گشته اند. از آنجایی که کودکان کم سن و سال بطور مکرر مورد ویزیت پزشکان اطفال قرار می گیرند تا دندانپزشکان، از این رو متخصصان اطفال باید دانش جامعی در مورد فرآیند بیماری پوسیدگی دندانی، جلوگیری از بیماری و مداخله های قابل دستیابی با اعضای خانواده کودک برای حفظ و بازیابی بهداشت داشته باشند.

کلیدواژه ها

بهداشت دندان، فلورید، بهداشت دهان و دندان؛ متخصص اطفال، دندان

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۷۰۰۰ تومان)

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × 4 =

0