نمونه پر شده آزمون TAT

شکایت اصلی(Chief complaint):

هیچ امیدی به زندگی ندارم، میخواستم خودکشی کنم، بخاطر همین من را آوردند بیمارستان بستری کردند.

سابقه بیماری فعلی(History of present illness):

بیمار در حال حاضر به دلیل اقدام به خودکشی و رگ زنی در بیمارستان بستری شده است. به گفته خود بیمار، زندگی بدون همسرش معنی ندارد. طی ۲هفته اخیر دو بار اقدام به خودکشی کرده است. خواب و اشتهایش کم شده است، دائماً در فکر فرو میرود و حوصله کسی را  ندارد. تمایلی برای صحبت کردن با اعضای خانواده اش را ندارد.مدت ۲سال است که به قبرستان میرود و میگوید با همسرش زندگی میکند. و علیرغم دعواهای خانوادگی بر سر این قضیه، مرتب بر خواسته اش اصرار می کند…………..

معاینه وضعیت روانی

  1. وضیعت ظاهری (General Appearance):

بیمار لباس را بطور کامل به تن دارد و موهایش کوتاه است. سن ظاهری بیمار بیشتر از سن تقویمی اش است.

  1. رفتار حرکتی(Motoric Behavior):

بیمار دچار کندی روانی- حرکتی است.

  1. طرز برخورد در حین مصاحبه(Attiude):

همکاری لازم را با آزمونگر ندارد………………

کارت ۱

داستان یک آدم نشسته، خیلی حیرت زده است و با پشیمانی به یک گیتار نگاه می کند. شاید راجع به این گیتار فکر می کند. میخواسته کاری با آن انجام دهد ولی به اشتباه انجام داده و حالا افسوس گذشته را می خورد و دارد فکر می کند چه کاری می تواند با آن انجام دهد که جبران کار گذشته شود.

 

سطح توصیفی فردی کاری با یک گیتار انجام داده که از آن کار پشیمان است و در صدد جبران آن به نحوه مطلوبی است.

 

سطح تفسیری اگر شخصی کار اشتباهی را انجام دهد باید آنرا جبران نماید.

 

سطح تشخیصی

 

بیمار در این کارت میل شدید به جبران و بهبود شرایط و نیاز به کنترل داشتن بر اوضاع و بی نقص گرایی را نشان میدهد. همچنین فشار خودسرزنش گری و نیاز به اجتناب از این فشار مشهود است.

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + سیزده =

0