: نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان)

دانلود پروپوزال آماده: : نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در توسعه کارآفرینی

در استان اصفهان (مطالعه موردی : شهرستان کاشان)

  فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

گرایش مدیریت بازرگانی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمان هايي است كه بين منابع كمياب و    قابليت هاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود رابطه معني داري برقرار سازند. به عبارتي ديگر جامعه و سازماني مي تواند در مسير توسعه، حركت رو به جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم،‌ منابع انساني خود را به دانش و مهارت هاي كارآفريني مولد تجهيز كند تا‌ آنها با استفاده از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه،‌ مديريت و هدايت كنند. بنابراين آموزش مهارت هاي كارآفريني براي ارتقاء هر جامعه و سازماني امري ضروري است (آقازاده و رضازاده،۱۳۸۳ : ۱۴). از آنجا كه كارآفريني اكتسابي است لذا مهارت هاي آن قابل يادگيري است. بسياري از جنبه هاي كارآفريني مي تواند آموزش داده شود اما پذيرش ريسك و داشتن جرأت، لازمه ي موفقيت در آن مي باشد. به هر حال آموزش كارآفريني نقش مهمي را در ارتقاء كارآفريني بازي مي كند. آموزش كارآفريني با تقويت نوآوري، خلاقيت،‌ انعطاف، ظرفيت پاسخگويي در شرايط مختلف، خود گرداني و خود مديريتي، رفتارها و نتايجي را توليد مي كند. عدم موفقيت در كارآفريني خود بخشي از فرآيند يادگيري است كه اين امر اشاره به اين دارد كه كارآفريني مي تواند با آموزش و تربيت تحصيل گردد. هر فرد براي كارآفرين شدن بايد مهارت هایی را كسب كند. به طور كلي مهارت هاي كارآفريني را مي توان در سه بخش مهارت هاي شخصي،‌ مهارت هاي مديريتي و مهارت هاي فني كارآفريني دسته بندي نمود. (ابراهيمي و زارعي، ۱۳۸۷: ۲۳- ۲۲)

از كارآفريني تعاريف مختلفي شده است، دانشمندان علوم اجتماعي، روانشناسي، اقتصادي و مديريت هر يك تعاريف خاصي براي كارآفرينان دارند. اما آنچه در اكثر آن ها مي توان مشاهده كرد اين است كه كارآفرينان محور توسعه اقتصادي بوده و با تخريب روش كهن و نا كارآمد قبلي و جايگزيني آن ها با شيوه هاي كارآمد و نوين به نظام اقتصادي، پويايي و حيات مي بخشند (سعيدي كيا،۱۳۸۵،۲۰).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده + یازده =

0