موافقت نامه تريپس

متغیرها: موافقت نامه تريپس،

توضیحات: ۲۲ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها  که توسط اساتید همان رشته جمع آوری شده و از طریق مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی و مقاله بیس پایان نامه با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف تهیه شده و مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی می باشد.

خلاصه ای از کار:

مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس

در اواخر قرن هيجدهم و اوائل قرن نوزده ، صاحبان آفرينش هاي فكري و هنري بيش از پيش نگران سرقت آثار و نوآوري هاي فكري و ادبي خود بودند و تلاهايي را در جوامع  بين المللي آغاز نموده تا قوانين و مقرّراتي را بوجود بياورند تا از سوء استفاده و سرقت آثار خويش به طور جدّ جلوگيري نمايند . عدم استقبال از نمايشگاه اختراعات وين در سال ۱۸۷۴ توسط مخترعان و اعتراض آنها مبني بر عدم وجود حمايت هاي بين المللي ، دولت اتريش را بر آن داشت تا از دولت ها درخواست نمايد به توافقات مهم بين المللي در حمايت از اختراع و مخترع بوجود بياورند و اين پيشنهاد منجر به تشكيل دو جلسه در سال هاي ۱۸۸۰ و ۱۸۸۳ شد كه در سال ۱۳۸۳ منجر به معاهدهايي گرديد كه امروز به كنوانسيون پاريس در حمايت از اختراعات ، طرح هاي صنعتي ، علائم تجاري ، طراحي مدل كالاها و … مشهور مي باشد . براي انجام وظايف اين كنوانسيون كه در ابعاد مديريتي مانند برگزاري و سازماندهي نشست ها و همايش هاي اعضا مي باشد دفتري تاسيس شد . سه سال بعد (۱۸۸۶ ) ، معاهده برن در حمايت از آثار ادبي و هنري در مقابل نسخه برداري جهاني به تصويب رسيد . وظيفه اين معاهده محافظت از آثار ادبي و حقوق مردم كشورها در باره آثار توليدي شان است . براي اجراي اين معاهده نيز دفتري جهاني در شهر برن تاسيس شد . و در سال ۱۹۶۷ كنوانسيوني تحت عنوان سازمان جهاني دارائي فكري در استكهلم براي هماهنگي اين دو بوجود آمد . در سال ۱۹۸۴ دفاتر كنوانسيون پاريس و معاهده برن در يكديگر ادغام شدند و دفتر اتحاديه جهاني حفاظت از مالكيت فكري (B.I.R.P.I )[1]

…………….

فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس

مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس

……………..

مبحث دوم : ويژگي هاي موافقت نامه تريپس

…………….

مبحث سوم : ماهيت و ارتباط تريپس با معاهدات و كنوانسيونهاي قبل از خود

گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن

………………

گفتار دوم : ارتباط با كنوانسيون پاريس

………………

گفتار سوم :  ارتباط با كنوانسيون رم

……………….

گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه

………………

فصل چهارم : اصول حقوقي حاكم بر موافقت نامه تريپس

مبحث نخست : اصل رفتار ملي

گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس

………………

گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس

……………..

گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران

………………

مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد[۲]

گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تریپس

……………..

گفتار دوم : اصل دولت کامله الوداد در قوانین ایران

………………

مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق

…………….

 

فهرست منابع

الف ) كتب

الف ۱ ) فارسی

۱ – امامي ، اسداله ، حقوق مالكيت معنوي ، جلد اول ، نشر ميزان ، چاپ اول ۱۳۸۶

۲ – امامي ، سيد حسن ، حقوق مدني ، كتابفروش اسلاميه ، چاپ نهم ۱۳۷۱

۳ – اماني ، تقي ، قوانين و مقررات حقوق مالكيت فكري ، نشر بهنامي ، چاپ اول ۱۳۸۳

۴ – بزرگي ، وحيد ، سازمان جهاني مالكيت فكري كنوانسيون ها معاهدات و موافقت نامه ها،

۵ – جعفري لنگرودي ، محمدجعفر ، ترمينولوژي حقوق ،  انتشارات گنج دانش ، چاپ نهم ۱۳۷۷

……………………….

……………………….

…………………………

 

https://lszapi.com/: https://lszapi.com

 

[۱] – United International Bureux For Protection Ofintellectual Property

[۲] -Most Favored Nation (MFN)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 5 =

0