مواد برای خازن های الکتروشیمیایی

Materials for electrochemical capacitors (2018)

مواد برای خازن های الکتروشیمیایی

– توضیحات: ۲۳ صفحه انگلیسی، ۴۰ صفحه ترجمه آماده فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

– چکیده ترجمه فارسی:

خازنهای الکتروشیمیایی که سوپرخازن هم نامیده می شوند , انرژی را با استفاده از جذب یونی (خازنهای دولایه ای الکتروشیمیایی ) یا واکنشهای سریع ردوکس سطح  (شبه خازن) ذخیره می نمایند. این خازنها می توانند مکمل یا جایگزین باتری در کاربردهای ذخیره انرژی باشند در جاهایی که به توزیع توان بالای انرژی نیازمندیم. بهبود قابل توجه در کارایی بوسیله پیشرفتهای اخیر در فهم مکانیزم ذخیره بار و توسعه مواد با ساختار نانوی پیشرفته بدست آمده است. کشف این موضوع که تجزیه ( (desolave یون در منافذ کوچکتر از یونهای محلول با استفاده از الکترودهای کربنی و منافذ ریزنانویی منجر به ظرفیت بیشتر برای خازنهای دولایه الکتروشیمیایی می شود دریچه ای جدید بسمت طراحی دستگاه های با حجم انرژی بالا با استفاده از الکترودهای مختلف شده است. ترکیب مواد نانویی شبه خازنی شامل اکسیدها , نیتریدها و پلیمر ها با آخرین نسل الکترودهای لیتیمی نانو باعث شده تا حجم انرژی خازنهای الکتروشیمیایی به باتریها نزدیک شود. کاربرد لوله های نانوی کربنی منجر به ساخت خازنهای میکروالکتروشیمیایی پیشرفته تری نیز شده است که امکان ساخت دستگاه های انعطاف پذیر و سازگار را فراهم ساخته است. مدلسازی ریاضی و شبیه سازی , کلید موفقیت در طراحی ابزار پر توان و پرانرژی آینده می شود.

تغییرات اقلیمی و کاهش سوختهای فسیلی باعث شده تا جوامع بمست منابع قابل تجدید با دوام حرکت کنند. در نتیجه , شاهد افزایش تولید انرژی های قابل تجدید از خورشید و باد و نیز توسعه ابزار الکتریکی یا الکتریکی ترکیبی با CO2 می باشیم. چون انتظار نمی رود خورشید قادر به راندن ماشین ما باشد(نهایتا تا چند ساعت) سیستم های ذخیره سازی انرژی در حال ایفای نقش مهمی در زندگی ما می باشند. در صف جلوی اینها می توان از سیستم های ذخیره سازی انرژی الکتریکی نام برد مانند باتری و خازنهای الکتروشیمیایی (EC) . با اینحال , باید کارایی آنها را بمیزان قابل توجهی بهبود داده تا نیاز سیتسم های آینده را برطرف سازند از دستگاه های الکترونیکی قابل حمل تا ابزار الکتریکی ترکیبی (هیبریدی) و تجهیزات صنعتی که این کار با توسعه مواد جدیدو پیشبرد درکمان از واسطهای الکتروشیمیایی در مقیاس نانوقابل حصول است. شکل ۱ تصویری از توان بر حسب چگالی انرژی را نشان می دهد که برای اغلب سیستم های ذخیره انرژی مهم ,  منحنی ragone هم نامیده می شود.

 

دانلود متن کامل فارسی (قیمت ۲۸۰۰۰ تومان)

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یازده − 6 =

0