مهارت های نوشتاری کودکان

متغیرها: مهارت های نوشتاری کودکان

توضیحات: ۱۱ صفحه فارسی (word)

با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه

خلاصه ای از کار:

– مهارت های نوشتاری

نوشتن برقراري ارتباط و انتقال، اطلاعات و عقايد از طريق غیرکلامی، از نشانه‌هاي نوشتاري است يعني نوشتن يك آفرينش و خلاقيت است كه در يك طرف آن خلق افكار وانديشه‌ها و در طرف ديگر خلق و نظم بخشي اين انديشه‌ها در قالب‌هاي زباني مورد نظر است.

…………………….

در ايجاد محيط يادگيري مناسب براي آموزش نوشتن مربي بايد عوامل موثر در پيشرفت مهارت نوشتن را بررسي كند و به عوامل غيرقابل كنترل توجه داشته باشد چرا كه خوب نوشتن نوعي توانايي است و معلمان نقش مهمي در ايجاد اين توانايي در كودكان ايفا مي‌كنند (اسمیت[۱]، ۲۰۱۶).

………….

– مراحل فراگیری مهارت های نوشتاری در کودکان

براي اين که آموزش نوشتن از کارآيي لازم برخوردار باشد، لازم است از نحوه فراگيري نوشتن کودکان و سطوحي که در اين فراگيري طي مي کنند، آگاه باشيم. آگاهي از نقاط عطفي که کودکان در فراگيري نوشتن طي مي کنند، به ما کمک مي کند برنامه ريزي و تعامل با آن ها را متناسب با رشد و توانايي هاي آن ها پي ريزي کنيم. لازم به تذکر

…………….

نقاط عطف فراگيري نوشتن در کودکان

ساورز نقاط عطفي را که کودکان در هنگام فراگيري نوشتن طي مي کنند، به اين شرح معرفي مي کند:

الف) مرحله خط خطي کردن:کودک نوپا کاغذ را خط خطي مي کند، به تدريج خط خطي کردن ها، شکل هنرمندانه اي به خود مي گيرند و نهايتاً تلاش هاي آغازين کودک براي نوشتن کد يک زبان خاص شروع مي شود. بايد دانست، تجربه هاي قبلي کودک و توانايي هاي او در زبان شفاهي، و رشد احساسي – اجتماعي، حرکتي و شناختي، روي هم رفته تعيين کننده رفتارهاي نوشتاري اوليه کودک هستند.

……………..

– استفاده از انواع محصولات نوشتاري معني دار

محصولات نوشتاري متناسب با سن کودکان بسيار زيادند و در کتاب هايي که به آموزش نوشتن اختصاص دارند، به تفضيل موجودند. در استفاده از انواع محصولات نوشتاري مناسب، معلم بايد به چند نکته توجه داشته باشد: براي اين که کودک دريابد رابطه ميان يک کلمه و آنچه اين کلمه

…………….

– اهميت توجه به خصوصيات فردي کودک

معلم خاص کودکان مبتدي بايد متوجه اين نکته باشد که سطوح نوشتاري فراگيران متنوع است. دانش آموزاني که تجربه محدودي از کتاب دارند يا ناتواني خاصي دارند، هنوز در سطوح بسيار ابتدايي مهارت نوشتن هستند، در حالي که برخي از همسالان آن ها به راحتي نام خود را مي نويسند و برخي ديگر، از املاي من درآوردي استفاده مي کنند .تفاوت توانايي هاي نوشتاري کودکان، به رشد فيزيکي، اجتماعي و شناختي آن ها و ميزان آشنايي آن ها باسواد ( قبل از آموزش رسمي ) بستگي دارد. معلمي که به کودکان آموزش مي دهد، بايد اجازه دهد که هر کودک با آهنگ خاص خود پيش رود و براي فرديت او ارزش قائل شو (بهمنی، ۱۳۸۵).

………………

منابع:

احدی، ح.، کاکاوند، ع. ۱۳۸۲٫ اختلال های یادگیری ( از نظریه تا عمل). تهران: نشر ارسباران.

آمار، فریال.، طیبی، اکرم. ۱۳۸۲٫ آموزش نوشتن به کمک رایانه ، مدارس امروز، دانش فردا. مجله تکنولوژی آموزشی، (۸): ۳۴-۳۰٫

……………

 

 

 

 

 

 

 

قیمت ۷۰۰۰ تومان

[۱]– Smith

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × یک =

0