مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰

 

نام پرسشنامه : مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت ۱۹۵۰

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه جهت­گیری مذهبی آلپورت ( ۱۹۵۰) که در سال ۱۳۷۸ به فارسی ترجمه شده است. آزمون جهت­گیری مذهبی دارای ۲۱ سوال می­باشد.

در اين مقياس ۲۱ سؤالي، عبارت‌هاي ۱ – ۱۲ جهت‌گيري بيروني دين، و عبارت‌هاي ۱۳ – ۲۱ جهت‌گيري دروني دين را مي‌سنجند، پاسخگو می­تواند طیفی از پاسخ­ها را از کاملا موافق تا کاملا مخالف انتخاب کند. همساني دروني آن توسط جان ‌بزرگي و با استفاده از ضريب آلفاي كرانباخ، ۷۱/۰، و پايايي آن ۷۴/۰ به دست آمده است (۲۷).

منبع

جان بزرگی، مسعود. بررسی اثربخشی روان درمانگری با و بدون جهت گیری مذهبی اسلامی بر اضطراب و تنیدگی. مجله روانشناسی، ۱۳۷۷ ؛ سال دوم، شماره ۸٫

جان بزرگي م. بررسي اثربخشي رواندرمانگري كوتاه مدت با و بدون جهتگيري مذهبي بر مهـار اضـطراب و تنيدگي. پایان نامه دكتري، تهران، دانشگاه تربيت مدرس، سال ۱٫

 

  1. Mokhtari A ,AlahyariAA, RasoulzadehTabatabai K. The relationship betweenreligious orientation andstress. Journalof Psychology 2016;5(17) : 56-67.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

ا

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

16 + چهارده =

0