مقایسه حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی دانش آموزان با و بدون نارسانویسی

عنوان پروپوزال: مقایسه حساسیت اضطرابی و عملکرد شناختی دانش آموزان با و بدون نارسانویسی

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

اصطلاح نارسا نويسي۱، به اختلالي در زبان نوشتاري اطلاق مي شود كه به جنبه هاي مكانيكي و فني مهارت نوشتن توجه دارد. اين اختلال خود را به شكل بدخطي در كودكان داراي هوش متوسط كه نارسايي عصبي مشخصي ندارند يا داراي نقص هاي آشكار ادراكي – حركتي نيستند، نشان می دهد]۱[. دانش آموز نارسانويس با وجود هوش بهنجار، عملا نمي تواند با كلاس همراه گردد. به همين جهت اغلب اين افراد را به منزله ي فرد عقب مانده، تنبل يا بي انگيزه مي پندارند و از لحاظ احساسي و ارزشي آنان را طرد مي نمايند كه اين خود به مرور زمان زمينه را براي دگرگوني هاي رفتاري  هيجاني در آن ها فراهم مي آورد]۲[. چرا كه از طرفي اضطراب آن ها در مقابل تقاضاهايي كه زبان نوشتاري ايجاب مي كند، افزايش مي يابد و پس از شكست هاي مستمر و يأس ناشي از نارسا نويسي، دچار احساس شرم و تحقير مي شوند كه با گذشت زمان اين احسا س ها عميق تر مي گردد؛ به گونه اي كه در بزرگسالي احساس خشم، اضطراب، افسردگي و عزت نفس پایین نشان می دهد ]۲[.

……

مرور منابع:

شكيبا(۱۳۹۰) نيزميزان شيوع اختلا ل هاي يادگيري را ۱۱ درصد بيان كرده است. افراد راهبردهايي پيش و پس از نوشتن اتخاذ مي كنند كه به حداقلي از توجه و تمركز نياز دارد. نوشتن با توانايي هاي كلامي، هجي كردن، دست خط و عملکرد شناختی ( توجه، حافظه كوتاه مدت و حافظه بلند مدت) ارتباط است]۹[. ………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

  1. بین حساسیت اضطرابی دانش آموزان با و بدون نارسانویسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  2. بین عملکرد شناختی در دانش آموزان با و بدون نارسانویسی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  3. ………….

 

۱ – dysgraphia

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + هشت =

0