مقاله بیس پایان نامه: کاوشی در رابطه با قابلیت‌های رفتاری و عملکرد سازمانی در هنرهای اجرایی ایتالیایی

مقاله بیس پایان نامه: کاوشی در رابطه با قابلیت‌های رفتاری و عملکرد سازمانی در هنرهای اجرایی ایتالیایی

Behavioural competencies and organizational performance in Italian performing arts An exploratory study (2017

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × چهار =

0