مقاله بیس پایان نامه: چگونگی سازماندهی و مدیریت نوآوری باز توسط شرکت های بزرگ و کسب موفقیت در آن

مقاله بیس پایان نامه: چگونگی سازماندهی و مدیریت نوآوری باز توسط شرکت های بزرگ و کسب موفقیت در آن

How startups successfully organize and manage open innovation with large companies2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + 15 =

0