مقاله بیس پایان نامه: چارچوب رانده شده توسط کاربر برای مدیریت دانش مشترک طراحی (۲۰۱۷)

مقاله بیس پایان نامه: چارچوب رانده شده توسط کاربر برای مدیریت دانش مشترک طراحی (۲۰۱۷)

A user requirement driven framework for collaborative design knowledge management (2017)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 + 5 =

0