مقاله بیس پایان نامه: پیگیری مکالمات لازم برای پاسخگویی: تاثیر سازمان غیر دولتی (NGO) بر فرآیندهای پاسخگویی (و تحریک آن ها به سمت بالا)

مقاله بیس پایان نامه: پیگیری مکالمات لازم برای پاسخگویی: تاثیر سازمان غیر دولتی (NGO) بر فرآیندهای پاسخگویی (و تحریک آن ها به سمت بالا)

Seeking ‘conversations for accountability’: mediating the impact of non-governmental organization (NGO) upward accountability processes2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده + 16 =

0