مقاله بیس پایان نامه: پياده سازی مديريت دانش، فرآيند کسب و کار، و پيامدهای بازار: يک مطالعه ی تجربی

مقاله بیس پایان نامه: پياده سازی مديريت دانش، فرآيند کسب و کار، و پيامدهای بازار: يک مطالعه ی تجربی

Knowledge management implementation, business process, and market relationship outcomes: An empirical study2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شش + 3 =

0