مقاله بیس پایان نامه: هوش هیجانی و عملکرد شغلی: نقش بهزیستی روانی

مقاله بیس پایان نامه: هوش هیجانی و عملکرد شغلی: نقش بهزیستی روانی

Emotional intelligence and job performance: the role of psychological well-being2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو + بیست =

0