مقاله بیس پایان نامه: هدایت پرستاران: اثربخشی هوش هیجانی و توسعه رهبری

مقاله بیس پایان نامه: هدایت پرستاران: اثربخشی هوش هیجانی و توسعه رهبری

Leading nurses: emotional intelligence and leadership development effectiveness2017

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 × 5 =

0