مقاله بیس پایان نامه: نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات بانکداری الکترونیک در بانک های اسلامی: مورد سودان (۲۰۱۴)

مقاله بیس پایان نامه: نگرش مصرف کنندگان نسبت به خدمات بانکداری الکترونیک در بانک های اسلامی: مورد سودان (۲۰۱۴)

Consumers’ attitude towards e-banking services in Islamic banks: the case of Sudan (2014)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفده − پانزده =

0