مقاله بیس پایان نامه: نقش واسطه ای یادگیری سازمانی با توجه به هوش سازمانی و چابکی سازمانی (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: نقش واسطه ای یادگیری سازمانی با توجه به هوش سازمانی و چابکی سازمانی (۲۰۱۶)

The Mediating Role of Organizational Learning in the Relationship of Organizational Intelligence and Organizational Agility (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هشت + دوازده =

0