مقاله بیس پایان نامه: نقش شبکه های اجتماعی آنلاین برای زنان مطلقه ی سعودی در برابر چالش های اجتماعی، روحی، اقتصادی، و حقوقی (۲۰۱۶)

مقاله بیس پایان نامه: نقش شبکه های اجتماعی آنلاین برای زنان مطلقه ی سعودی در برابر چالش های اجتماعی، روحی، اقتصادی، و حقوقی (۲۰۱۶)

The Role of Online Social Networks for Divorced Saudi Women in the Face of Social, Psychological, Economic, and Legal Challenges (2016)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 + 11 =

0